Szlifowanie bezkłowe

Szlifowanie bezkłowe to metoda obróbki przedmiotów o kształcie walca lub części technologicznie do niego podobnych. Najczęściej stosuje się do szlifowania prętów celem zmniejszenia ich średnicy.

Proces polega na ciągłym i swobodnym wprowadzaniu obrabianych części pomiędzy ściernicę skrawającą a tarczę prowadzącą oraz swobodnym wyprowadzaniu detalu ze strefy obróbki.

Oferujemy usługi szlifowania bezkłowego dla maksymalnej średnicy szlifowanego detalu 100mm i maksymalnej długości wałka do 800mm, co pozwala na uzyskanie tolerancji wymiarowych nawet w klasie 6.

Detale wykonane na szlifierce bezkłowej